Informácie o certifikáte

 logo-1  

logo-4

Uznávané a odborne garantované certifikovanie spĺňajúce prísne štandardy a kritériá Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti vystavované odborne najlepšie hodnotenou online jazykovou inštitúciou na Slovensku!

Certifikovanie jazykovej inštitúcie LANGEM je vysoko uznávané a plne garantované kvalifikovanými odborníkmi pôsobiacimi v inštitúciách, ktoré sa zaoberajú akademickou výučbou anglického jazyka. Certifikovanie, ako i absolvovaný kurz spĺňa štandardy a kritériá Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti (CEFR) a je v súlade s prísnymi medzinárodnými požiadavkami a platnými normami v oblasti jazykového vzdelávania.

Pochváliť sa budete môcť odborne garantovaným certifikátom, ktorý má naozaj váhu!

 

Neodlučiteľnou súčasťou našich kurzov sú hodnotné a uznávané certifikáty vystavované odborne najlepšie hodnotenou online jazykovou inštitúciou na Slovensku! Naše certifikáty sa po rokoch stali zárukou kvality dobrých absolventov a vo väčšine prípadov aj záujemcov o prácu. Naštartujte aj Vy svoju kariéru s pôsobivým certifikátom potvrdzujúcim Vaše znalosti angličtiny. Všetky kurzy je možné zakončiť získaním nášho interného certifikátu, avšak naše kurzy Vám rovnako poslúžia aj ako kompletná príprava k medzinárodným skúškam

 

Uznávaný jazykový certifikát vystavovaný
odborne najlepšie hodnotenou online inštitúciou
v SR získate v cene kurzu z pohodlia vášho domova

 

Odborne garantovaný certifikát
spĺňajúci medzinárodné štandardy a kritériá
Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazyky

 
  

Zakúpili ste si predplatné bez možnosti získať uznávaný a odborne garantovaný jazykový certifikát?

Certifikujte sa s nami iba za 16,90€ a ušetrite tak stovky eur!

Zakúpte si túto možnosť k svojmu predplatnému ešte dnes, za krátkodobo zníženú sumu 16,90€ a certifikujte sa kedykoľvek na to budete (v budúcnosti) v rámci platnosti Vášho predplatného pripravený. Nepremeškajte poslednú možnosť získať prestížne jazykové certifikovanie za krátkodobo zníženú cenu. Možnosť certifikovať sa si môžete zakúpiť už dnes v sekcii Certifikáty (kliknite TU)  a certifikovať sa kedykoľvek v budúcnosti.

 

Viete, že priemerná cena pre získanie samotného jazykového certifikátu (bez prípravného kurzu) sa v iných vzdelávacích centrách pohybuje vo výške viac než 200€? Keďže si uvedomujeme, že tieto služby sú značne cenovo premrštené a pre väčšinu študentov nedostupné - my sme voči vám féroví za každých okolností, a preto vám ponúkame najvyššiu medzinárodnú kvalitu vzdelávania a služieb s tým spojených za dostupné a rozumné ceny!

 


Prečo sa certifikovať v jazykovej inštitúcii LANGEM? 

yes Pochváľte sa svojmu okoliu hodnotným jazykovým certifikátom, ktorý má naozaj váhu!
yes Uznávané a odborne garantované certifikovanie spĺňajúce prísne štandardy a kritériá Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti.

yes Sme jedno z najlepšie hodnotených odborne garantovaných vzdelávacích a certifikačných stredísk v SR a ČR!
yes Vaše získané vedomosti si u nás oficiálne potvrdíte, čím si zvýšite kvalifikáciu.
yes Získaný certifikát Vám pomôže v procese zvyšovania Vášho sebavedomia.
yes Certifikáciou si zvýšite svoju dôveryhodnosť a Vaša hodnota na trhu práce stúpne.
yes Kariérne rastiete a váš plat rastie s Vami.
yes Certifikujte sa priamo z pohodlia Vášho domova!

 

 

above-brochure

 


 

Podmienky a pravidlá regulujúce certifikačný proces

Študent, ktorý si možnosť získania jazykového certifikátu zakúpil spolu so svojim predplatným alebo si túto službu k svojmu predplatnému zakúpil dodatočne môže kedykoľvek v jeho priebehu absolvovať výstupné testovanie, ktorého úspešné absolvovanie je nevyhnutné pre získanie odborne garantovaného certifikátu jazykovej inštitúcie LANGEM. Študent je povinný absolvovať záverečný test ešte v priebehu jeho platného predplatného, resp. pred uplynutím jeho platnostiCertifikačné rozhranie je pre každého študenta dostupné v sekcii Certifikáty v jeho užívateľskom profile. Študent úspešne absolvuje výstupné certifikačné testovanie v prípade, že dosiahne min. 75% úspešnosť, resp. min. 75% správnych odpovedí.

V rámci každého jedného predplatného má študent možnosť získať jeden jazykový certifikát deklarujúci zvládnutie jednej úrovne pokročilosti podľa Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti. Rovnako, v rámci každého predplatného je oprávnený certifikačný test absolvovať celkovo 2x. Ak sa uchádzačovi nepodarí dosiahnúť požadovanú úspešnosť na prvý pokus, má možnosť požiadať o jeden opravný termín, ktorý už nie je zahrnutý v cene kurzu.

Ak v rámci svojho platného predplatného neabsolvuje študent všetky dostupné pokusy certifikačného testovania, pri predĺžení predplatného sa študentovi pripočíta nové predplatné k starému (študent teda o žiadne predplatené dni nepríde) a rovnakým spôsobom sa mu do nového predplatného prenesú aj tieto certifikačné pokusy. Certifikačné pokusy sa však sčítajú len v prípade, že si aktuálne predplatné predĺžite ešte počas jeho platnosti, resp. pred uplynutím jeho platnosti.

Testovanie pozostáva ako z obsahu lekcií, tak aj samostatnej výučby v rámci danej úrovne. Vypracované testovanie náš systém následne automaticky vyhodnotí a uchádzača informuje o jeho úspešnosti. Uchádzačovi systém v ďalšom kroku certifikačného procesu poskytne možnosť výberu formy, akou požaduje, aby mu bol certifikát doručený.

Jazyková inštitúcia Langem preveruje výstupné vedomosti absolventov (z konkrétnej úrovne pokročilosti) získané v priebehu ich samoštúdia elektronickým testovaním. Toto testovanie overuje 4 základné okruhy znalosti jazyka (gramatika, slovná zásoba, čítanie a počúvanie) kombináciou viacerých typovo rôznych úloh, s ktorými sa študenti mali možnosť oboznámiť v priebehu nášho kurzu. 

Pred absolvovaním záverečného online testu študentom odporúčame, aby si dôkladne vypracovali všetky praktické cvičenia a rovnako si osvojili všetky teoretické poznatky obsiahnuté v nimi absolvovanom kurze (v rámci lekcií, ale aj samostatnej výučby), keďže to im pomôže pri záverečnom testovaní získať čo najvyššiu úspešnosť. Dovoľujeme si Vás rovnako upozorniť, že testovanie obsahovo a rozsahovo reflektuje vždy najaktuálnejšiu podobu našich kurzov, a to presne ku dňu, kedy absolvujete záverečné testovanie.

Viac informácií nájdete v sekciách nižšie. Odporúčame Vám, aby ste sa pred absolvovaním záverečného testovania oboznámili so všetkými podmienkami a pravidlami regulujúcimi certifikačný proces.

Rovnako ako žiadna iná renomovaná jazyková škola vo svete, ani Langem nevydáva certifikát iba na základe úspešného absolvovania kurzu (tj. bez nutnosti záverečného testovania). Absolvovanie kurzu totiž nemá výpovednú hodnotu ohľadom množstva vedomostí, ktorými študent disponuje. Udelenie certifikátu preto podmieňuje úspešné zvládnutie záverečného online testovania. Navyše skutočnosť, že študent certifikát nezíska "zadarmo" - bez preukázania dostatočných vedomostí, ho ešte viac motivuje k tomu, aby k svojmu vzdelávaniu pristupoval svedomitejšie, čím snaha o osobnostný rozvoj nadobudá väčší a efektívnejší rozmer. Týmto spôsobom dokážeme zaručiť, že držiteľ nášho certifikátu nie je iba obyčajným absolventom kurzu, ale osobou, ktorá reálne cudzí jazyk na danej jazykovej úrovni ovláda. Náš certifikát aj touto ideológiou získava prestíž a uznanie - v porovnaní s našou konkurenciou.

Samozrejme! Navyše, nezáleží na tom, či ste kurz začali štúdiom nižšej alebo vyššej úrovne pokročilosti, prípadne či máte záujem o certifikát deklarujúci inú úroveň v porovnaní s tou, ktorej ste sa reálne v kurze venovali. V momente, keď sa rozhodnete absolvovať záverečné testovanie si jednoducho vyberiete, či máte záujem tento test absolvovať na úrovni A2 alebo B2. Dôležitý je vždy výsledok záverečného testu, ktorý svojou koncepciou reflektuje obsah kurzu Vami požadovanej úrovne. Rovnako vás chceme informovať, že v rámci jedného predplatného je možné získať iba jeden jazykový certifikát deklarujúci zvládnutie jednej úrovne pokročilosti.

K úspešnému absolvovaniu testu je nutné dosiahnúť min. 75% úspešnosť. Ak sa uchádzačovi nepodarí dosiahnúť požadovanú úspešnosť na prvý pokus, má možnosť požiadať o opravný termín, ktorý už avšak nie je zahrnutý v cene kurzu. Registračný poplatok za opravný termín je (od 01.10.2020) vo výške 19,90€*.

 Vedeli ste, že priemerná cena len pre získanie samotného jazykového certifikátu (bez prípravného kurzu) sa v Európe pohybuje vo výške viac než 200€!? Keďže si uvedomujeme, že tieto služby sú značne cenovo premŕštené a pre väčšinu študentov nedostupné - my sme voči vám féroví za každých okolností, a preto vám ponúkame najvyššiu medzinárodnú kvalitu vzdelávania a služieb s tým spojených za dostupné a rozumné ceny! Sme jazyková škola, pre ktorú je výučba angličtiny vášňou!

* Nie sme platcami DPH.

Certifikát môžeme študentovi doručiť v elektronickej podobe (vo formáte .pdf) - a to prostredníctvom e-mailu (bezprostredne po úspešnom absolvovaní testovania) alebo v papierovej podobe - prostredníctvom Slovenskej pošty (zvyčajne do 30 pracovných dní). Študent, ktorý si spolu s kurzom zaplatil možnosť získať jazykový certifikát získava v tejto cene nasledovné služby - samotnú záverečnú online skúškú, úkony spojené s jej spracovaním a následným vyhodnotením a samotné vystavenie certifikátu.

» V prípade elektronického doručenia digitálneho certifikátu nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Základné informácie o digitálnom certifikáte:
 
  Pošleme Vám certifikát vo formáte pdf na Vašu emailovú adresu (bezprostredne po úspešnom absolvovaní testovania)
  Digitálny certifikát obsahuje podpis odborného garanta kurzu, avšak neobsahuje oficiálny hologram ani vodoznaky
●  Poštovné neplatíte
 

» V prípade doručenia certifikátu prostredníctvom Slovenskej pošty je študent povinný zaplatiť poštovné za túto zásielku.

Základné informácie o papierovom (tlačenom) certifikáte:
 
  Pošleme Vám certifikát vytlačený na certifikačnom papieri poštou na Vašu adresu (zvyčajne do 30 pracovných dní)
  Papierový certifikát je podpísaný odborným garantom kurzu a zároveň obsahuje oficiálny hologram spolu s vodoznakmi
  Je nutné zaplatiť poštovné vo výške 3,90€*
 
INFO: Odborne garantovaný certifikát jazykovej inštitúcie LANGEM je vystavený v slovenskom jazyku (platí pre elektronickú / tlačenú podobu) a doručovaný poštou iba v rámci Slovenskej / Českej republiky (platí pre tlačenú podobu).

* Nie sme platcami DPH.

Študent je povinný absolvovať záverečný test, ktorého úspešné absolvovanie je potrebné pre vystavenie jazykového certifikátu, ešte v priebehu jeho platného predplatného, resp. pred uplynutím jeho platnosti. Platnosť aktuálneho predplatného a počet dní do jeho ukončenia si študent môže vždy jednoducho overiť v jeho užívateľskom profile. Po uplynutí platného predplatného sa užívateľ už viac nevníma ako študent jazykového kurzu vzdelávacej inštitúcie Langem.sk, keďže nedisponuje platným predplatným, a preto nemôže (spätne) (po)žiadať o vystavenie jazykového certifikátu.

Študentov by sme preto chceli požiadať, aby svoje záverečné testovanie absolvovali ešte pred skončením ich platného predplatného. Ak študent nie je schopný, z časových alebo iných dôvodov, absolvovať záverečné online testovanie v priebehu jeho platného predplatného, má vždy možnosť si svoje aktuálne predplatné predĺžiť, čím nárok na jeho následné absolvovanie v období trvania tohto predplatného (v žiadnom ohľade) nezaniká.

V rámci každého jedného predplatného je možné získať jeden jazykový certifikát deklarujúci zvládnutie jednej úrovne pokročilosti podľa Spoločenského európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti. Rovnako, v rámci každého predplatného má študent nárok certifikačný test absolvovať celkovo 2x. Ak sa uchádzačovi nepodarí dosiahnúť požadovanú úspešnosť na prvý pokus, má možnosť požiadať o jeden opravný termín, ktorý už avšak nie je zahrnutý v cene kurzu. Pre jeho absolvovanie je nutné zaplatiť registračný poplatok, ktorý je (podľa aktuálneho cenníka, od 01.10.2020) vo výške 19.90€*.

Ak v rámci svojho prvého predplatného neabsolvujete ani jeden pokus certifikačného testu, pri predĺžení predplatného sa Vám do nového predplatného prenesú aj tieto pokusy. K jednému zdarma pokusu, ktorý si prenesiete zo "starého" predplatného sa Vám pripočíta ďalší zdarma pokus z nového predplatného a rovnako budete mať možnosť dvoch platených opravných pokusov. Súhrne budete môcť test absolvovať celkovo 4x. Navyše Vám bude umožnené absolvovať certifikačný test na oboch úrovniach pokročilosti, keďže v každom predplatnom môžete získať jeden jazykový certifikát deklarujúci zvládnutie jednej úrovne pokročilosti. Na akú úroveň využijete koľko pokusov bude vo Vašej osobnej réžii.

POZOR! Certifikačné pokusy sa Vám však sčítajú len v prípade, že si Vaše aktuálne predplatné predĺžite ešte počas jeho platnosti. Po uplynutí platného predplatného sa užívateľ už viac nevníma ako študent jazykového kurzu vzdelávacej inštitúcie Langem.sk, keďže nedisponuje platným predplatným, a preto nemôže (spätne) (po)žiadať o vystavenie jazykového certifikátu. Po vypršaní platného predplatného a opätovnom predĺžení budú síce všetky Vaše štúdijné výsledky – od vypracovania testov a cvičení až po štatistiky obnovené a Vy tak budete môcť pokračovať v štúdiu presne tam, kde ste skončili - netýka sa to však služieb spojených s certifikátom, ako sme popísali vyššie.

* Nie sme platcami DPH.

Pred absolvovaním záverečného online testu študentom vždy odporúčame, aby si prešli dôkladne celým našim kurzom (ako lekciami, tak aj obsahom samostatnej výučby), keďže to im pomôže pri záverečnom testovaní získať čo najvyššiu úspešnosť.


Keďže naše kurzy pravidelne aktualizujeme a rozširujeme, rovnako vám odporúčame, aby ste si pred absolvovaním záverečného testovania (formou opakovania) prešli celým kurzom v zrýchlenejšom tempe ešte raz. Týmto spôsobom si nadobudnuté vedomosti upevníte a zároveň si ich rozšírite o doplnené, či aktualizované informácie, ktoré sme počas trvania vášho predplatného do kurzu pridali.

 


 Informácie pre registrovaných užívateľov

Certifikačné rozhranie nájdete vo Vašom užívateľskom profile (v pravom hornom rohu), po kliknutí na ikonku  a následnom presmerovaní do sekcie CertifikátyVšetky potrebné informácie a pravidlá regulujúce certifikačný proces nájdete nižšie. 

 

Študenti môžu v rámci certifikačného rozhrania absolvovať výstupné testovanie, ktorého úspešné absolvovanie je nevyhnutné pre získanie odborne garantovaného certifikátu jazykovej inštitúcie LANGEM


Výstupné testovanie je študent povinný, v prípade záujmu o jazykový certifikát, absolvovať ešte v priebehu platného predplatného, resp. pred uplynutím jeho platnosti. 

 

Ak Vaše aktuálne predplatné nezahŕňa služby spojené so získaním jazykového certifikátu, v sekcii Certifikáty si túto službu môžete kedykoľvek k svojmu predplatnému zakúpiť.