Výber kurzu

Mini

6-mesačný online kurz + certifikát

plný prístup k úrovniam A2 + B2 spracovaných v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho rámca (CEFR)

na výber štúdium formou lekcií alebo samostatnej výučby

samostatná výučba rozdelená do obsahovo bohatých kategórií - gramatika, slovná zásoba a angličtina v praxi

desiatky interaktívnych lekcií slovíčok a najdôležitejších anglických fráz so systémom na ich precvičovanie

vyše 250 precízne, podrobne a zrozumiteľne spracovaných gramatických učebných textov v slovenčine

vyše 500 rôznorodých a interaktívnych cvičení

vyše 350 unikátnych help boxov venovaných výnimkám, záludnostiam gramatiky či častým chybám

vyše 60 jedinečných lekcií so špeciálnym dôrazom na anglickú slovnú zásobu, kolokácie a anglické frázové slovesá

vyše 20 podrobne spracovaných lekcií venovaných tvorbe anglických slov

vyše 10 prepracovaných lekcií zameraných na osvojenie anglickej výslovnosti

množstvo cvičení na zvládnutie praktických jazykových zručností - čítanie a počúvanie

široké spektrum praktických testov - výber z viacerých možností, priraďovanie, tvorenie slov, doplňovanie

Súvisiaci obrázok  odborne garantovaný JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT v cene predplatného

 

39,90€ za 6-mesačné predplatné, v prepočte 6,65€ mesačne

79,90€ 39,90€

Maxi

12-mesačný online kurz + certifikát

plný prístup k úrovniam A2 + B2 spracovaných v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho rámca (CEFR)

na výber štúdium formou lekcií alebo samostatnej výučby

samostatná výučba rozdelená do obsahovo bohatých kategórií - gramatika, slovná zásoba a angličtina v praxi

desiatky interaktívnych lekcií slovíčok a najdôležitejších anglických fráz so systémom na ich precvičovanie

vyše 250 precízne, podrobne a zrozumiteľne spracovaných gramatických učebných textov v slovenčine

vyše 500 rôznorodých a interaktívnych cvičení

vyše 350 unikátnych help boxov venovaných výnimkám, záludnostiam gramatiky či častým chybám

vyše 60 jedinečných lekcií so špeciálnym dôrazom na anglickú slovnú zásobukolokácie a anglické frázové slovesá

vyše 20 podrobne spracovaných lekcií venovaných tvorbe anglických slov

vyše 10 prepracovaných lekcií zameraných na osvojenie anglickej výslovnosti

množstvo cvičení na zvládnutie praktických jazykových zručností - čítanie a počúvanie

široké spektrum praktických testov - výber z viacerých možností, priraďovanie, tvorenie slov, doplňovanie

Súvisiaci obrázok  odborne garantovaný JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT v cene predplatného

 

69,90€ za 12-mesačné predplatné, v prepočte 5,82€ mesačne

99,90€ 69,90€

Cena za akýkoľvek balík z ponuky je jednorázová a po uplynutí platnosti balíka bude daný balík automaticky deaktivovaný.
Nie sú vykonávané žiadne automatické platby! Ak budete chcieť využívať služby naďalej je nutné ich znovu objednať.
V prípade akýchkoľvek nejasností, či otázok nás prosíme neváhajte kontaktovať info@langem.sk

Registrácia

Spôsob úhrady