Predstavujeme vám Langem.

Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova,
odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania.

Langem je prestížnou jazykovou školou, ktorá patrí, podľa nezávislých hodnotení vysokokvalifi­kovaných odborníkov,
medzi najlepšie online vzdelávacie inštitúcie, zamerané na výučbu angličtiny v Slovenskej a Českej republike!

Prečítajte si niekoľko z ich odborných referencií a presvedčte sa o kvalite nášho vzdelávania. Kliknite tu.

Ste náročný na kvalitu vzdelávania? To je dobre – aj my!

Garantujeme najvyšší medzinárodný štandard kvality výučby!

Rozsah našich kurzov a ich náročnosť je plne v súlade s požiadavkami
Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti.
logo-1
logo-4

Získajte certifikát po absolvovaní nášho kurzu!

Pochváliť sa budete môcť hodnotným certifikátom, ktorý má naozaj váhu!

 

Certifikát garantovaný odborníkmi

 

Uznávaný certifikát v cene kurzu

Neodlučiteľnou súčasťou našich kurzov sú hodnotné a uznávané certifikáty vystavované odborne najlepšie hodnotenou online jazykovou inštitúciou na Slovensku! Naše certifikáty sa po rokoch stali zárukou kvality dobrých absolventov a vo väčšine prípadov aj záujemcov o prácu. Naštartujte aj Vy svoju kariéru s pôsobivým certifikátom potvrdzujúcim Vaše znalosti angličtiny. Všetky kurzy je možné zakončiť získaním nášho interného certifikátu, avšak naše kurzy Vám rovnako poslúžia aj ako kompletná príprava k medzinárodným skúškam.

above-brochure

Ako naša výučba funguje?


Preklikajte sa jednotlivými kategóriami nižšie,
a zistite viac informácií o našom vzdelávaní.

Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online.

Naša výučba je špeciálne navrhnutá tak, aby ste neboli na nikoho viazaný. Kurz Vás prevedie všetkými dôležitými oblasťami jazyka na Vami zvolenej úrovni a len Vy rozhodujete o tom, koľko času a energie venujete aktuálne preberanej problematike, napr. na základe výsledkov testovania alebo Vášho vnútorného presvedčenia.

Online kurz Vám umožní študovať individuálnym tempom a mať tak dostatok času si látku osvojiť a neobmedzene dlho precvičovať. Nie ste obmedzený skupinovým tempom, ktoré pre študentov býva často príliš rýchle alebo naopak pomalé. Záleží iba na Vás, ako rýchlo budete postupovať, ako často a kedy sa výučbe budete venovať.

Počas trvania platnosti kurzu sa môžete pripojiť koľkokrát chcete a kedykoľvek Vám to vyhovuje. Všetky lekcie, výučbové texty a cvičenia sú Vám prístupné po celý čas a navyše sa môžete vracať aj k tým, ktoré ste už prešli.

Ušetrite stovky eur oproti štandardným jazykovým kurzom a súkromným lektorom, ktorí si len za jednu vyučovaciu hodinu účtujú v priemere viac než 10€! Jedným predplatným získate stovky hodín kvalitnej výučby za férovú a bezkonkurenčnú cenu!

Naše kurzy sú založené na najvyšších štandardoch a kritériách Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazykové znalosti a sú zárukou Vášho napredovania v súlade s prísnymi medzinárodnými požiadavkami a platnými normami v oblasti jazykového vzdelávania.

Jedinečný online kurz odporúčaný odborníkmi, ktorý nemusíte vychodiť – stačí ho len vyklikať!

Náš kurz je podľa kritérií Spolo­čenského európskeho rámca rozdelený do dvoch unikátne spracovaných úrovní pokročilosti – úrovne A2 (mi­erne pokročilý začiatočník) a úrovne B2 (stredne až vyššie pokročilý). Počas platnosti predplatného máte plný prístup k obom ponúkaným úrovniam, takže sa medzi nimi môžete ľubovoľne a neobmedzene prepínať. (↓ Pokračovanie popisu kurzu nižšie pod obrázkom.)

°

Každá úroveň pokročilosti je rozdelená do dvoch foriem štúdia – a to lekciísamostatnej výučby. Pomocou tejto unikátnej formy rozdelenia výučby, ktorú nenájdete v žiadnom inom online kurze angličtiny, nie ste obmedzovaní.

Záleží iba na vás, či sa rozhodnete postupovať krok za krokom podľa nami zostavených lekcií alebo si zvolíte vlastný individuálny plán podľa toho, čo vám v angličtine robí najväčšie problémy. Keďže vy najlepšie poznáte svoje nedostatky, vybrať si budete môcť problematiku z obsahovo a rozsahovo bohatých kategórií – a to gramatika, slovná zásoba alebo angličtina v praxi. Tieto kategórie sa následne podrobne členia do menších podkategórií,  vďaka čomu je náš online systém veľmi pr­ehľadný. (↓ Pokračovanie popisu kurzu nižšie pod obrázkom.)

Naše kurzy preto (ak nemáte záujem o štúdium formou „lekcia za lekciou“) nie je potrebné prechádzať v chronologickom poradí od začiatku do konca. Túto možnosť avšak máte a v tom sme absolútne jedinečný!

Každý učebný text sprevádza niekoľko kontrolných interaktívnych cvičení, ktoré Vám pomôžu obsah preberaného učiva dokonale precvičiť. Ku všetkým testom sa môžete kedykoľvek vrátiť, zopakovať si ich a poučiť sa z predošlých chýb.

Zbavte sa strachu z gramatiky a získajte viac sebavedomia…

Zabudnite na povrchné a strohé poučky, ktoré vám ponúka väčšina on­line kurzov, či bežných učebníc. Všetky dôležité gramatické javy sú u nás podrobne a dôkladne vysvetlené v slovenskom jazyku a následne precízne ilustrované množstvom praktických príkladov. Bez zbytočného memorovania si tak anglickú gramatiku osvojíte pútavou a zrozumiteľnou formou.

yes Jedno z najrozsiahlejších, najkomplexnejších a najprepracovanejších spracovaní výkladov anglickej gramatiky spomedzi všetkých online kurz v SR a ČR!

yes Praktické, podrobné a pútavé lekcie gramatiky vypracované kvalifikovaným tímom vysokoškolských pedagógov a najlepších odborníkov z oblasti anglickej filológie, vďaka ktorým sa aj Vy stanete priebojníkom v gramatike!

yes Nájdite konečne prehľadné, efektívne a unikátne spracované odpovede na všetko, čo Vás z anglickej gramatiky zaujíma, s čím sa trápite, čomu nerozumiete!

Osobitná pozornosť je vo viac než 350 help boxoch venova­ná výnimkám, rôznym gramatickým záludnostiam, ale aj častým chybám používania gramatických pravidiel, ktorých sa slovenskí študenti dopúšťajú.

Slovnú zásobu sa naučíte jednoducho a bez bifľovania!

Skoncujte s neefektívnym bifľovaním slovíčok. Slovnú zásobu vás naučíme jednoduchobezbolestne – a to bez toho, aby ste si vôbec uvedomili, že sa ju učíte! Obrovským nedostatkom tradičnej výučby jazykov je učenie slovnej zásoby. Slovíčka sa učia izolovane, bez kontextu a použitia najnovších neurolingivstických techník. Náš online kurz sme teda vytvorili tak, aby ste si zapamätali, čo najviac slovnej zásoby, za čo najkratšiu dobu. V každej lekcii si osvojíte množstvo slovíčok a fráz pomocou metódy postupného opakovania po­čúvaním.

Lekcie popri učení nových slovíčok a fráz nadväzujú na tie predchádzajúce tak, aby ste si mohli pohodlne zopakovať už naučený materiál. Vďaka tejto pamäťovej technike si slovnú zásobu rýchlo zautoma­tizujete!

Rozšírte si znalosť fráz a ustálených slovných spojení

Prekonajte s nami jazykovú bariéru a naučte sa pohotovo dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách. Osvojte si preklad ustálených slovných spojení a získajte tak istotu vo vašom prejave. Lekcie plné užitočných fráz týkajúcich sa širokého spektra každodenných situácií vám zaručene pomôžu správne a pohotovo sa vyjadrovať.

S nami zdoláte úskalia praktickej angličtiny!

Porozumenie hovoreného textu je nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Máte však problém jasne a zreteľne pochopiť tomu, čo v angličtine počujete? Nezúfajte, tréning robí majstra.

V našom výukovom prostredí nájdete desiatky autentických nahrávok (z rôznych oblastí spoločenského života) spracovaných do podoby interaktívnych cvičení s cieľom plne využiť ich potenciál pre zlepšenie schopnosti počúvania.

A čo čítanie? Ak si chcete zlepšiť slovnú zásobu, naučiť sa užitočné väzby, obraty a kolokácie, je ideálne veľa čítať. Bežné knihy však môžu byť príliš zložité, preto vám ponúkame texty prispôsobené vašej úrovni.

Každá lekcia zameraná na rozvoj kompetencie čítania využíva texty z rôznych zdrojov, najmä z časopisov a internetu. U nás avšak nemusíte iba čítať! Porozumenie obsahu, či hlavnej myšlienky si môžete pod každým textom otestovať v množstve sprievodných cvičení v najrôznejších podobách.

thebicycle-zlavomat

0

Cenník balíkov

Odborne garantované online kurzy anglického jazyka ešte výhodnejšie iba do 24.2.2018!

Nepremeškajte poslednú možnosť objednať si svoje predplatné za krátkodobo znížené ceny! Aktuálna zľava až vo výške 29%!

Mini

neobmedzený 6-mesačný online kurz

plný prístup k úrovniam A2 + B2 spracovaných v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho rámca

na výber štúdium formou lekcií alebo samostatnej výučby

samostatná výučba rozdelená do obsahovo bohatých kategórií - gramatika, slovná zásoba a angličtina v praxi

desiatky interaktívnych lekcií slovíčok a najdôležitejších anglických fráz so systémom na ich precvičovanie

vyše 250 precízne a zrozumiteľne spracovaných gramatických učebných textov

vyše 500 rôznorodých a interaktívnych cvičení

vyše 350 unikátnych help boxov venovaných výnimkám, záludnostiam gramatiky či častým chybám

vyše 50 jedinečných lekcií so špeciálnym dôrazom na anglickú slovnú zásobu, kolokácie a anglické frázové slovesá

vyše 20 podrobne spracovaných lekcií venovaných tvorbe anglických slov

množstvo cvičení na zvládnutie praktických jazykových zručností - čítanie a počúvanie

široké spektrum praktických testov - výber z viacerých možností, priraďovanie, tvorenie slov, doplňovanie

✰ náš JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT po skončení kurzu

39,90€49,90€

Maxi

neobmedzený 12-mesačný online kurz

plný prístup k úrovniam A2 + B2 spracovaných v súlade s požiadavkami Spoločenského európskeho rámca

na výber štúdium formou lekcií alebo samostatnej výučby

samostatná výučba rozdelená do obsahovo bohatých kategórií - gramatika, slovná zásoba a angličtina v praxi

desiatky interaktívnych lekcií slovíčok a najdôležitejších anglických fráz so systémom na ich precvičovanie

vyše 250 precízne a zrozumiteľne spracovaných gramatických učebných textov

vyše 500 rôznorodých a interaktívnych cvičení

vyše 350 unikátnych help boxov venovaných výnimkám, záludnostiam gramatiky či častým chybám

vyše 50 jedinečných lekcií so špeciálnym dôrazom na anglickú slovnú zásobukolokácie a anglické frázové slovesá

vyše 20 podrobne spracovaných lekcií venovaných tvorbe anglických slov

množstvo cvičení na zvládnutie praktických jazykových zručností - čítanie a počúvanie

široké spektrum praktických testov - výber z viacerých možností, priraďovanie, tvorenie slov, doplňovanie

✰ náš JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT po skončení kurzu

49,90€69,90€

Čo o nás hovoria kvalifikovaní odborníci?

Kvalitu výučby a odbornosť našich kurzov nezávisle posúdili a potvrdili vysokokvalifikovaní odborníci pôsobiaci
vo vysokoškolskom prostredí a iných odborných inštitúciách zaoberajúcich sa akademickou výučbou anglického jazyka!

Pridajte sa k tisícom našich spokojných študentov aj Vy!

Predplaťte si náš 12-mesačný online kurz 29% výhodnejšie, v prepočte len za 4,15€ mesačne!

<strong>Katarína Pirošková</strong>

Katarína Pirošková

24 rokov, Košice

Vaše kurzy sú úžasne spracované, výstižné a hlavne náučné. Nikde inde som ešte doposiaľ nevidela tak pekne a dôkladne spracované všetko ohľadom angličtiny. Odkedy som našla Vašu stránku, mám v mnohých veciach, s ktorými som sa dlho trápila úplne jasno.

Cena predplatného je navyše neporovnateľne nižšia oproti všetkým predraženým učebniciam a nekvalitne spracovaným online kurzom, ktoré za neprimeranú cenu ponúkajú pár nezmyselných lekcií.

Odbornosť a detailná prepracovanosť jazykových kurzov Langem ma zaujala od prvého momentu. Langem preto odporúčam jednoducho každému, kto si chce zlepšiť angličtinu.
<strong>Gabriel Vaszily</strong>

Gabriel Vaszily

31 rokov, Praha

Zhodou okolností som sa s týmto online kurzom stretol v jazykovej škole, kde sme ho používali namiesto bežných učebníc. Všetci sme si Langem nevedeli vynachváliť. Po skončení kurzu som si zakúpil ďalšie predplatné a užíval si ten pocit, že ma učenie angličtiny konečne napĺňa, lebo veciam rozumiem.

Asi ako väčšina, aj ja som mal z gramatiky (ako z najdôležitejšej časti jazyka) v hlave dlhé roky „guľáš“, no tento kurz to zmenil. Odkedy sa učím z Langemu, mám vo všetkom jasno. Hlavne mám radosť si znovu precvičovať angličtinu.

Neskutočne zrozumiteľné a prehľadné vysvetlenie gramatiky, lepšie ako v ktorejkoľvek jazykovej škole alebo učebnici. Maximálna spokojnosť, pretože angličtinu sa tu dokáže naučiť skutočne každý.

Často Vás pred zakúpením kurzu zaujíma…

Samozrejme! U nás ste Vy pánmi svojho času. Počas trvania platnosti predplatného sa do kurzu môžete pripojiť neobmedzenekoľkokrát chcete a kedykoľvek Vám to vyhovuje. Všetky lekcie, výučbové texty a cvičenia sú Vám rovnako prístupné neobmedzene po celý čas Vášho predplatného. Navyše sa môžete vracať aj k tým, ktoré ste už prešli.
Nie! Naše predplatné sa neviaže na žiaden konkrétny počítač. Po prihlásení sa do systému pod svojím užívateľským menom a heslom môžete Langem využívať doma, v práci, na cestách – jednoducho kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online, a to či už na tablete, notebooku alebo počítači. Cestu vlakom, čas strávený v čakárni u lekára a pod. Vám Langem pomôže vždy zmysluplne využiť.
Náš kurz je podľa kritérií Spolo­čenského európskeho rámca rozdelený do dvoch unikátne spracovaných úrovní pokročilosti – úrovne A2 (mi­erne pokročilý začiatočník) a úrovne B2 (stredne až vyššie pokročilý). Počas platnosti predplatného máte plný prístup k obom ponúkaným úrovniam, takže sa medzi nimi môžete ľubovoľne a neobmedzene prepínať.
°
Jediný rozdiel medzi balíkom MINI a MAXI je v dĺžke obdobia, počas ktorého má študent prístup do našej vzdelávacej platformy. Pri zakúpení balíka MINI môžete neobmedzene študovať a využívať všetky nami ponúkané služby v rozmedzí šiestich a v prípade balíka MAXI dvanástich mesiacov. Po obsahovej stránke je preto balík MINI a MAXI identický.
Každý študent si teda podľa odhadu svojich individuálnych schopností, predošlých skúseností a voľného času, ktorý ma k dispozícii, dokáže približne určiť, ako dlho mu potrvá zvládnuť jednu jazykovú úroveň. Podľa toho si môže vybrať kurz v trvaní 6 alebo 12 mesiacov.
Žiadne ďalšie poplatky, žiadna viazanosť po skončení predplatného. Cena za akýkoľvek balík z ponuky je jednorázová a po zakúpení kurzu sa stávate riadnym užívateľom Vami zakúpeného balíka. Počas doby trvania Vášho predplatného, ani po jeho skončení nie sú vykonávané žiadne automatické platby! Sme voči Vám féroví za každých okolností.
Byť samoukom znamená byť nezávislým. Naša výučba je špeciálne navrhnutá tak, aby ste neboli na nikoho viazaný. Kurz vás prevedie všetkými dôležitými oblasťami jazyka na Vami zvolenej úrovni a len Vy rozhodujete o tom, koľko času a energie venujete aktuálne preberanej problematike, napr. na základe výsledkov testovania alebo Vášho vnútorného presvedčenia.
°
Nie ste obmedzovaný skupinovým tempom, ktoré pre študentov býva často príliš rýchle alebo naopak pomalé. Záleží iba na Vás, ako rýchlo budete postupovať, ako často a kedy sa výučbe budete venovať.
Naše kurzy sú plne online a fungujú na akomkoľvek počítači, tablete alebo notebooku s pripojením na internet. Nepotrebujete nič sťahovať ani inštalovať.

Najčastejšie kladené otázky týkajúce sa získania jazykového certifikátu…

Základné informácie regulujúce certifikačný proces

Certifikovanie jazykovej inštitúcie LANGEM je vysoko uznávané plne garantované kvalifikovanými odborníkmi pôsobiacimi v inštitúciách zaoberajúcimi sa akademickou výučbou anglického jazyka. Certifikovanie, ako i absolvovaný kurz spĺňa štandardy a kritériá Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti (CEFR) a je v súlade s prísnymi medzinárodnými požiadavkami a platnými normami v oblasti jazykového vzdelávania.

Študent, ktorý si možnosť získania jazykového certifikátu zakúpil spolu so svojim predplatným alebo si túto službu k svojmu predplatnému zakúpil dodatočne, môže kedykoľvek v jeho priebehu absolvovať výstupné online testovanie, ktorého úspešné absolvovanie je nevyhnutné pre získanie odborne garantovaného certifikátu jazykovej inštitúcie LANGEM. V rámci každého jedného predplatného má študent možnosť získať jeden jazykový certifikát deklarujúci zvládnutie jednej úrovne pokročilosti podľa medzinárodne akceptovaných stupňov hodnotenia CEFR.

Jazyková inštitúcia LANGEM preveruje výstupné vedomosti absolventov (z konkrétnej úrovne pokročilosti) získané v priebehu ich samoštúdia elektronickým testovaním (priamo z pohodlia domova absolventa). Toto testovanie overuje 4 základné okruhy znalosti jazyka (gramatika, slovná zásoba, čítanie a počúvanie) kombináciou viacerých typovo rôznych úloh, s ktorými sa študenti majú možnosť oboznámiť v priebehu nášho kurzu.

Študenti nemusia mať zo záverečného testovanie žiaden strach. Naše dlhoročné štatistiky totiž svedčia o tom, že absolventom testovanie (po skončení nášho kurzu) nerobí najmenší problém. V tomto teste sa totiž objavujú len informácie, s ktorým sa študenti stretnú priamo v kurze, a teda obsahovo a rozsahovo reflektuje ako obsah lekcií, tak aj samostatnej výučby v rámci absolvovanej úrovne.

Aké ochranné prvky obsahuje vydaný certifikát?

Jazykový certifikát je podľa medzinárodných štandardov vydávaný na špeciálnom certifikačnom papieri s vodoznakmi a oficiálnym hologramom, pričom navyše obsahuje podpis odborného garanta kurzu jazykovej inštitúcie LANGEM pre konkrétny vzdelávací kurz.

Všetky potrebné informácie a pravidlá regulujúce certifikačný proces nájdete tu.

yes Pochváľte sa svojmu okoliu hodnotným jazykovým certifikátom, ktorý má naozaj váhu!
yes Uznávané a odborne garantované certifikovanie spĺňajúce prísne štandardy a kritériá Spoločného európskeho rámca Rady Európy pre jazykové znalosti.
yes Sme jedno z najlepšie hodnotených odborne garantovaných vzdelávacích a certifikačných stredísk v SR a ČR!
yes Vaše získané vedomosti si u nás oficiálne potvrdíte, čím si zvýšite kvalifikáciu.
yes Získaný certifikát Vám pomôže v procese zvyšovania Vášho sebavedomia.
yes Certifikáciou si zvýšite svoju dôveryhodnosť a Vaša hodnota na trhu práce stúpne.
yes Kariérne rastiete a váš plat rastie s Vami.
yes Certifikujte sa priamo z pohodlia Vášho domova!

logo-fond

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú!

Len život žitý pre iných je hoden žitia.“ – A. Einstein

Ste v ťažkej životnej situácii? Nemôžete si Langem dovoliť, ale máte pocit, že vám môže výučba angličtiny pomôcť? Napíšte nám, radi vám pomôžeme!
Z každej objednávky, ktorú prijmeme prostredníctvom našej oficiálnej webovej stránky www.langem.sk, venujeme 1% na podporu vybraných organizácií pomáhajúcich deťom.
Ďakujeme Vám, že pomáhate s nami robiť svet detí krajším.

Máte na nás otázky? Sme tu pre Vás.

Sme špecialistom na online jazykové vzdelávanie!

Nezáleží na tom, či sa učíte len tak pre radosť alebo svoje vzdelávanie chcete zakončiť niektorým z nasledujúcich medzinárodných certifikátov. Naše internetové kurzy anglického jazyka sú vhodné pre všetkých!

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cambridge english assessment

Súvisiaci obrázok

°
°